Quý khách vui lòng đợi trong lúc hệ thống tạo vé Không thành công vui lòng thử lại

https://ticket.kissthestars.vn/catalog?startDate=2023-12-04&endDate=2023-12-04&park=9

Asia Park

https://ticket.kissthestars.vn/catalog?startDate=2023-12-04&endDate=2023-12-04&park=9

Ba Na Hills

https://ticket.kissthestars.vn/catalog?startDate=2023-12-04&endDate=2023-12-04&park=9

Ba Den Mountain

https://ticket.kissthestars.vn/catalog?startDate=2023-12-04&endDate=2023-12-04&park=9

Hon Thom

https://ticket.kissthestars.vn/catalog?startDate=2023-12-04&endDate=2023-12-04&park=9

Ha Long

https://ticket.kissthestars.vn/catalog?startDate=2023-12-04&endDate=2023-12-04&park=9

Fansipan Legend

https://ticket.kissthestars.vn/catalog?startDate=2023-12-04&endDate=2023-12-04&park=9

Cat Ba

https://ticket.kissthestars.vn/catalog?startDate=2023-12-04&endDate=2023-12-04&park=9

Kiss The Stars

Ngày sử dụng

Thứ ba , 05 tháng 12, 2023

2023-Online B2C: Vé tuyến cáp Chùa Hang TE (từ 1m→1.4m)

Chi tiết
150,000₫
0
0₫

2023-Online B2C: Vé tuyến cáp Chùa Hang NL (trên 1.4m)

Chi tiết
250,000₫
0
0₫

2023-Online B2C: Vé Combo Đỉnh-Chùa NL (trên 1.4m)

Chi tiết
300,000₫
0
0₫

2023-Online B2C: Vé Combo Đỉnh-Chùa TE (từ 1m→1.4m)

Chi tiết
200,000₫
0
0₫

Thông tin chi tiết giỏ hàng

Tên vé Ngày sử dụng Số lượng Xóa Đơn giá Thành tiền

Chính sách thanh toán

Thanh toán 100% giá trị vé

Chính sách hủy

Hủy đặt vé sẽ tính 100% phí đặt vé

Chính sách hoàn tiền

Hoàn tiền 100% khi thanh toán lỗi