Quý khách vui lòng đợi trong lúc hệ thống tạo vé Không thành công vui lòng thử lại

Ngày sử dụng

Thứ năm , 13 tháng 06, 2024

2024-Online B2C: Vé tuyến cáp Chùa Hang 1 chiều TE (từ 1m→1.4m)

Chi tiết
100,000₫
0
0₫

2024-Online B2C: Vé tuyến cáp Chùa Hang NL (trên 1.4m)

Chi tiết
250,000₫
0
0₫

2024-Online B2C: Vé tuyến cáp Chùa Hang 1 chiều NL (trên 1.4m)

Chi tiết
150,000₫
0
0₫

2024-Online B2C: Vé tuyến cáp Chùa Hang TE (từ 1m→1.4m)

Chi tiết
150,000₫
0
0₫

Online B2C: Vé tuyến cáp Vân Sơn TE (từ 1m→1.4m)

Chi tiết
300,000₫
0
0₫

Online B2C: Vé tuyến cáp Vân Sơn NL (trên 1.4m)

Chi tiết
400,000₫
0
0₫

2024-Online B2C: Vé cáp CB Đỉnh-Chùa NL(trên 1.4m)

Chi tiết
600,000₫
0
0₫

2024-Online B2C: Vé cáp CB Đỉnh-Chùa TE(1m→1.4m)

Chi tiết
450,000₫
0
0₫

Thông tin chi tiết giỏ hàng

Tên vé Ngày sử dụng Số lượng Xóa Đơn giá Thành tiền

Chính sách thanh toán

Thanh toán 100% giá trị vé

Chính sách hủy

Hủy đặt vé sẽ tính 100% phí đặt vé

Chính sách hoàn tiền

Hoàn tiền 100% khi thanh toán lỗi