Quý khách vui lòng đợi trong lúc hệ thống tạo vé Không thành công vui lòng thử lại

https://ticket.kissofthesea.com.vn/catalog?startDate=2024-04-13&endDate=2024-04-13&park=9

Diff

https://ticket.kissofthesea.com.vn/catalog?startDate=2024-04-13&endDate=2024-04-13&park=9

Asia Park

https://ticket.kissofthesea.com.vn/catalog?startDate=2024-04-13&endDate=2024-04-13&park=9

Ba Na Hills

https://ticket.kissofthesea.com.vn/catalog?startDate=2024-04-13&endDate=2024-04-13&park=9

Ba Den Mountain

https://ticket.kissofthesea.com.vn/catalog?startDate=2024-04-13&endDate=2024-04-13&park=9

Hon Thom

https://ticket.kissofthesea.com.vn/catalog?startDate=2024-04-13&endDate=2024-04-13&park=9

Ha Long

https://ticket.kissofthesea.com.vn/catalog?startDate=2024-04-13&endDate=2024-04-13&park=9

Fansipan Legend

https://ticket.kissofthesea.com.vn/catalog?startDate=2024-04-13&endDate=2024-04-13&park=9

Cat Ba

https://ticket.kissofthesea.com.vn/catalog?startDate=2024-04-13&endDate=2024-04-13&park=9

Kiss Of The Sea

SUN WORLD BADEN MOUNTAIN - NGÀY SỬ DỤNG : 16/04/2022

Hết hạn trong:

Thông tin khách hàng

Họ và tên*

Số điện thoại*

Email*

Nhập lại Email*

Các phương thức thanh toán hỗ trợ

Thanh toán quét mã VN PAY QR

Thẻ ATM và tài khoản ngân hàng

Thẻ thanh toán quốc tế

Ví điện tử VNPAY

Đơn hàng
Ngày sử dụng: 15/04/2022
Thành tiền

286,000

Giảm giá

0

Tổng tiền

286,000

(Đã bao gồm VAT)