Quý khách vui lòng đợi trong lúc hệ thống tạo vé Không thành công vui lòng thử lại

Đang in Vé

Đã xảy ra lỗi, vui lòng kiểm tra hộp thư email của bạn.

'); mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10 mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/ mywindow.print(); mywindow.close(); return true; } $('.btn-in').on('click', function () { // window.print() PrintElem('services-list'); }); $('.book-ticket').hide(); loadCart(); // Load cart function loadCart() { let dateLoad = localStorage.getItem('date') ? localStorage.getItem('date') : ""; dateSaveLoad = dateLoad ? JSON.parse(dateLoad) : {}; // $('.siteSunworld').text(dateSaveLoad.titleSite); $('.return-page').attr('href', dateSaveLoad.pageCurrent); } })